Cricket Как получить выигрыш?

Как получить выигрыш?

W przypadku wygranej, twoja stawka jest mnożona przez współczynnik mnożenia w momencie naciśnięcia przycisku „CLAIM” (współczynnik mnożenia jest podany na ekranie). Wygrana jest wskazana na przycisku „CLAIM”.

Aby odebrać wygraną, musisz nacisnąć przycisk „CLAIM” w odpowiednim polu przed kraksą. Jeśli postawiłeś 2 zakłady na rundę gry, masz możliwość odebrania 2 wygranych.

Runda gry automatycznie kończy się po naciśnięciu przycisku „CLAIM” (ostatni aktywny przycisk „CLAIM” – w przypadku postawienia 2 zakładów) lub w wyniku kraksy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Oznacza to:

  • Jeśli postawiłeś pojedynczy zakład, runda gry automatycznie zakończy się po naciśnięciu przycisku „CLAIM”.
  • W przypadku 2 zakładów na rundę gry, naciśnięcie przycisku „CLAIM” w dowolnym polu zakładu skutkuje wypłatą wygranej wskazanej na naciśniętym przycisku „CLAIM”, a nadal masz możliwość odebrania drugiej wygranej przed kraksą, naciskając drugi przycisk „CLAIM”.

Jeśli dojdzie do kraksy przed naciśnięciem przycisku „CLAIM” (lub przycisków), tracisz swój zakład (lub zakłady – w przypadku gdy w momencie kraksy były aktywne 2 przyciski „CLAIM”).

Zasady wypłaty:

W tej grze nie ma wygrywających linii. Wypłata wygranych następuje automatycznie po naciśnięciu przycisku „CLAIM”.

Należy pamiętać, że kwota wygranej uzyskanej w wyniku pojedynczego zakładu jest ograniczona maksymalną kwotą wygranej za pojedynczy zakład, jeśli taka istnieje, w celach wypłaty. Wypłata będzie ograniczona zgodnie z maksymalną kwotą wygranej za pojedynczy zakład. Maksymalna kwota wygranej za pojedynczy zakład jest określona w sekcji Limitów Gry.