Cricket Что такое Cricket Crash?

Что такое Cricket Crash?

Cricket Crash to gra w stylu turnieju krykieta. Jest to gra wieloosobowa. W tej grze współczynnik mnożnika stale rośnie od początku sesji gry aż do momentu wybuchu piłki krykieta (Crash).

Celem Cricket Crash jest uzyskanie wygranych z jak najwyższym współczynnikiem mnożnika przed Crashem. Wygrane to zakład gracza pomnożony przez współczynnik mnożnika w chwili naciśnięcia przez gracza przycisku ZGŁOŚ (współczynnik mnożnika jest podany na ekranie).

Jak rozpocząć rundę gry?

Cricket Crash to gra wieloosobowa, w której gra jednocześnie kilku graczy.

Sesja gry rozpoczyna się niezależnie od tego, czy rozpocząłeś rundę gry. Sesja gry trwa niezależnie od twoich działań (rozpoczęcie i zakończenie rundy gry). Oznacza to, że możesz zobaczyć lecącą piłkę krykieta, a także inne animacje gry i wyniki innych graczy, nie rozpoczynając rundy gry lub już ją zakończąc.

Sesja gry rozpoczyna się od momentu pojawienia się pierwszego współczynnika mnożnika na ekranie i trwa do Crashu. Runda gry to sesja gry, do której postawiłeś zakład (przed rozpoczęciem się tej rundy gry postawiono jeden lub więcej zakładów).

Rundę gry rozpoczynasz dopiero po postawieniu zakładu przed jej rozpoczęciem, tj. przed rozpoczęciem nowej sesji gry. Runda gry rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem sesji gry. Runda gry trwa od momentu pojawienia się pierwszego współczynnika mnożnika na ekranie do momentu Crashu lub naciśnięcia przez ciebie przycisku ZGŁOŚ (twojego ostatniego naciśnięcia przycisku ZGŁOŚ – w przypadku, gdy na rundę gry postawiono 2 zakłady), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Aby rozpocząć rundę gry (w trybie gry standardowej), musisz nacisnąć przycisk POSTAW ZAKŁAD.

Jak postawić zakład

Zakład można postawić tylko przed rozpoczęciem rundy gry, tj. podczas ustalania czasu na postawienie zakładów lub po zakończeniu rundy gry – tylko na następną rundę gry.

Ustalanie czasu na postawienie zakładów

Każda runda gry podlega zakładowi. Wielkość twojego zakładu jest określana w polu „ZAKŁAD”. Wysokość zakładu można ustawić za pomocą odpowiednich przycisków „+” i „-„, lub wybierając przycisk z ustaloną z góry wielkością zakładu. Wysokość zakładu jest podana w walucie, na której grasz na platformie. Każda runda gry kosztuje zakład określony w polu „ZAKŁAD”.

W trybie gry standardowej postawisz zakład, naciskając przycisk POSTAW ZAKŁAD, a kwota zakładu zostanie odjęta z twojego salda jednocześnie z rozpoczęciem rundy gry. Na niektórych urządzeniach naciśnięcie spacji na klawiaturze jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku POSTAW ZAKŁAD i rozpoczyna rundę gry, co oznacza postawienie zakładu określonego w polu „ZAKŁAD”.

W trybie automatycznego odtwarzania runda gry rozpoczyna się automatycznie

bez naciskania przycisku POSTAW ZAKŁAD, a kwota zakładu jest odjęta z twojego salda jednocześnie z rozpoczęciem rundy gry.

Więcej niż jeden zakład

W Cricket Crash jest funkcja, która umożliwia postawienie 2 zakładów jednocześnie w jednej rundzie gry. Aby włączyć tę funkcję, musisz nacisnąć przycisk POSTAW ZAKŁAD w innym polu „ZAKŁAD”.

Aby postawić drugi zakład, musisz wykonać wszystkie czynności, takie same jak dla pierwszego zakładu, w drugim polu na drugi zakład, tj. ustawić wysokość zakładu i nacisnąć przycisk POSTAW ZAKŁAD odpowiadający drugiemu zakładowi.

Pola zakładów nie są powiązane, możesz ustawić różne zakłady, a także postawić tylko jeden zakład.