Cricket Автоматический режим (автоплей)

Автоматический режим (автоплей)

W tej grze możesz obstawiać dla każdej kolejnej rundy gry i otrzymywać wygrane w każdej rundzie gry automatycznie, bez konieczności naciskania odpowiednich przycisków, dzięki włączonej automatycznej funkcji.

AUTO BET – Automatyczne zakłady

Aby aktywować automatyczne obstawianie, czyli dokonywanie zakładu automatycznie dla każdej rundy gry (Auto Bet), musisz ustawić wielkość zakładu i przełączyć suwak Auto Bet w odpowiednim polu w tryb aktywny, czyli na kolor niebieski (aktywne przyciski są niebieskie). Sesja automatycznych zakładów rozpocznie się automatycznie. Tryb automatyczny rozpoczyna się od początku nowej sesji i jest ważny dla każdej kolejnej sesji do momentu zakończenia trybu automatycznego obstawiania (Auto Bet).

Dla każdego sektora i odpowiadającego zakładu taki automatyczny tryb jest aktywowany osobno.

Przełączając suwak Auto Bet w tryb aktywny, uruchamiasz tryb automatycznego obstawiania z opcjami ustawionymi na ekranie, czyli z wielkością zakładu wskazaną w odpowiednim polu. Wielkość zakładu nie może być zmieniona podczas aktywnego trybu automatycznego obstawiania.

W trakcie aktywnego trybu automatycznego obstawiania (Auto Bet) zakłady są dokonywane automatycznie natychmiast po zakończeniu poprzedniej rundy gry. Tryb automatycznego obstawiania będzie aktywny i będzie trwał do momentu przełączenia suwaka Auto Bet w odpowiednim polu w tryb nieaktywny, czyli na kolor szary (nieaktywne przyciski są szare). Tryb automatyczny kończy się, gdy wielkość zakładu ustalona przez gracza przekroczy jego saldo.

AUTO TAKE – Automatyczne pobieranie

Aby aktywować funkcję, w której Twoje wygrane są automatycznie pobierane, gdy na ekranie pojawi się określony przez Ciebie współczynnik mnożnika – tryb Auto Take, musisz ustawić współczynnik mnożnika i przełączyć suwak Auto Take w odpowiednim polu w tryb aktywny, czyli na kolor niebieski (aktywne przyciski są niebieskie). Możesz ustawić taki współczynnik mnożnika za pomocą odpowiednich przycisków „+” i „-„.

Dla każdego sektora i odpowiadającego zakładu taki automatyczny tryb jest aktywowany osobno.

Przełączając suwak Auto Take w tryb aktywny, uruchamiasz tryb automatycznego obstawiania z opcjami ustawionymi na ekranie, czyli z wielkością współczynnika mnożnika wskazaną w odpowiednim polu. Wielkość współczynnika mnożnika nie może być zmieniona podczas aktywnego trybu Auto Take.

W trakcie aktywnego trybu Auto Take możesz odebrać swoje wygrane przed pojawieniem się przez Ciebie określonego współczynnika mnożnika Auto Take, naciskając odpowiedni przycisk CLAIM. Naciśnięcie przycisku CLAIM nie zatrzymuje trybu Auto Take. Tryb Auto Take będzie aktywny i będzie trwał do momentu przełączenia suwaka Auto Take w odpowiednim polu w tryb nieaktywny, czyli na kolor szary (nieaktywne przyciski są szare). Tryb automatyczny kończy się, gdy wielkość zakładu ustalona przez gracza przekroczy jego saldo.

Prosimy zauważyć, że w przypadku przerwanej połączenia z Internetem, automatyczne tryby są automatycznie zatrzymywane.

Prosimy zauważyć, że Twoje wygrane w trybie Auto Take można odebrać (uznać za odebrane) dopiero po zakończeniu lotu piłki do krykieta przez portal bonusowy. Na przykład, jeśli Twój zakład wynosi FUN 1, a Twój współczynnik mnożnika Auto Take wynosi 7,00, a lot piłki do krykieta przez portal bonusowy (z bonusem 30%) rozpoczął się przy współczynniku 6,90 i zakończył przy współczynniku 8,97, Twoje wygrane – FUN 7 (zakład pomnożony przez Twój współczynnik Auto Take) zostaną automatycznie pobrane po pomyślnym zakończeniu lotu piłki do krykieta przez portal bonusowy. A w przypadku, gdy lot piłki do krykieta przez

portal bonusowy kończy się zderzeniem – runda gry jest uważana za zakończoną przy współczynniku 6,90, a w tym przypadku tracisz zakład, a wygrane nie zostaną przypisane do Ciebie.