Cricket Автоматический режим (автоплей)

Автоматический режим (автоплей)

В тази игра може да залагате за всеки последващ рунд на игра и също така да получавате печалби във всяка игрова сесия автоматично, без да натискате съответните бутони, благодарение на включения автоматичен режим.

АВТО ЗАЛОЖКА – Автоматична Залог

За да активирате автоматичната залог, тоест да направите залог автоматично за всеки рунд на игра (Авто Залог), трябва да зададете размера на залога и да превключите плъзгача на Авто Залог в съответното поле в активен режим, тоест да го направите син (активните бутони са сини). Автоматичната сесия на залагане ще започне автоматично. Автоматичният режим започва с началото на нова сесия и е валиден за всеки последващ рунд до спиране на режима на автоматична залог (Авто Залог).

За всяка секция и съответен залог такъв автоматичен режим се активира отделно.

Като превключите плъзгача на Авто Залог в активен режим, стартирате автоматичния режим на залог с настройките, зададени на екрана, тоест с размера на залога, посочен в съответното поле. Размерът на залога не може да се променя по време на активния автоматичен режим на залог.

По време на активния автоматичен режим на залог (Авто Залог), залозите се правят автоматично незабавно след като завърши предишният рунд на игра. Автоматичният режим на залог е активен и ще продължи, докато не превключите плъзгача на Авто Залог в съответното поле към неактивен режим, тоест да го направите сив (неактивните бутони са сиви). Автоматичният режим спира, когато размерът на залога, зададен от играча, надхвърли баланса на играча.

АВТО ВЗЕМАНЕ – Автоматично Вземане

За да активирате функцията, при която вашите печалби се вземат автоматично, когато се появи множителят на коефициент, който сте задали на екрана – режимът Авто Вземане, трябва да зададете множителя на коефициента и да превключите плъзгача на Авто Вземане в съответното поле в активен режим, тоест да го направите син (активните бутони са сини). Такъв множител на коефициента може да зададете, използвайки съответните бутони „+“ и „-„.

За всяка секция и съответен залог такъв автоматичен режим се активира отделно.

Като превключите плъзгача на Авто Вземане в активен режим, стартирате автоматичния режим на залог с настройките, зададени на екрана, тоест с множителя на коефициента, посочен в съответното поле. Размерът на множителя на коефициента не може да се променя по време на активния режим на Авто Вземане.

По време на активния режим на Авто Вземане можете да вземете печалбите си преди множителят на коефициента, който сте задали за Авто Вземане, да се появи на екрана, като натиснете съответния бутон ЗАЯВКА. Натискан

ето на бутона ЗАЯВКА не спира режима на Авто Вземане. Режимът на Авто Вземане е активен и ще продължи, докато не превключите плъзгача на Авто Вземане в съответното поле към неактивен режим, тоест да го направите сив (неактивните бутони са сиви). Автоматичният режим спира, когато размерът на залога, зададен от играча, надхвърли баланса на играча.

Моля, имайте предвид, че в случай на прекъсната интернет връзка автоматичните режими се спират автоматично.

Моля, имайте предвид, че вашите печалби в режим Авто Вземане могат да бъдат взети (считат се за взети) само след завършването на полета на крикетната топка през бонусния портал. Например, ако вашата залог е FUN 1, а вашият множител на Авто Вземане е 7.00, а полетът на крикетната топка през бонусния портал (с бонус от 30%) започва с коефициент от 6.90 и завършва с коефициент от 8.97, вашите печалби – FUN 7 (залог, умножен по вашия множител на Авто Вземане) автоматично ще бъдат взети след успешното завършване на полета на крикетната топка през бонусния портал. И в случай че полетът на крикетната топка през бонусния портал завърши със Сблъсък – игровият рунд се счита за завършен с коефициент от 6.90, а в този случай губите залога и печалбите няма да бъдат начислени на вас.