Cricket Бонус в игре Cricket Crash

Бонус в игре Cricket Crash

В Cricket Crash, полетът на крикет топката през бонус портала увеличава мултипликаторния коефициент. След като крикет топката успешно премине през бонус портала, мултипликаторния коефициент, който беше преди този полет, се увеличава с процентната част, отредена за такъв бонус портал (10%, 30% или 50%).

Например, ако мултипликаторният коефициент на екрана беше 7,77 преди полета на крикет топката през бонус портала, след като крикет топката успешно премине през бонус портала с 30% бонус, мултипликаторният коефициент ще бъде 10,10.

Моля, обърнете внимание, че бонусът се кредитира само след успешното завършване на полета на крикет топката през бонус портала, т.е. когато топката премине без да експлодира. В случай че полетът на крикет топката през бонус портала завърши с Краш, бонусът няма да бъде кредитиран.

Награда Махараджа:

В Cricket Crash, е налична наградата Махараджа. Тази награда е налична само в тази игра и не е свързана с други игри. Размерът на наградата Махараджа се формира чрез внос на 2% от всеки залог. Текущият размер на наградата Махараджа се изобразява на екрана на играта. Когато се спечели наградата Махараджа, всички печеливши получават известие, а размерът на наградата Махараджа се нулира до началната стойност.

Точната игрова сесия и моментът на спечелване на наградата Махараджа се определят от генератор на случайни числа. Cricket Crash е мултиплеър игра, така че наградата Махараджа може да бъде спечелена от всички играчи, които по време на съответната игрова сесия не завършват игровата си рунда, т.е. не искат да получат печалбата си до момента, когато се спечели наградата Махараджа.

Наградата Махараджа ще бъде разпределена и платена според следната формула:

  • размерът на наградата Махараджа се разделя на части сред печелившите в съответствие с дялът на залога/залозите на такъв печеливш към сумата от залозите на всички печеливши. Например, ако сте заложили залог, равен на 5 FUN, а сумата от залозите на всички печеливши (включително вас) е равна на 100 FUN, ще получите 5% от наградата Махараджа;
  • в случай че има само един печеливш, такъв печеливш взема цялата награда Махараджа.

Разпределението на наградата Махараджа се извършва на базата на размера на наградата Махараджа съгласно информацията от сървърите. Ако връзката между платформата и сървърите, съхраняващи информация за наградата Махараджа, е загубена, играта става недостъпна, а размерът на наградата Махараджа остава непроменен, докато връзката не бъде възстановена. Преди да се възстанови необходимата връзка, тегленето на наградата Махараджа, както и вносите, не се извършват. Печалбите и разпределението на наградата Махараджа са предмет на проверка от платформата и доставчика на играта.