Cricket Как получить выигрыш?

Как получить выигрыш?

Печалбите са вашата залог умножени по мултипликаторния коефициент в момента, в който натиснете бутона ЗАИСКВАНЕ (мултипликаторният коефициент е посочен на екрана). Печалбите са посочени на бутона ЗАИСКВАНЕ.

За да получите печалбата си, трябва да натиснете бутона ЗАИСКВАНЕ в съответното поле преди краша. Ако сте направили 2 залога за игралната рунда, имате възможност да заявите 2 печалби.

Игралната рунда автоматично приключва след натискане на бутона ЗАИСКВАНЕ (последният активен бутон ЗАИСКВАНЕ – в случай, че са били направени 2 залога) или в резултат на краша, в зависимост от това, което настъпи първо. Това означава:

  • Ако сте направили само един залог, игралната рунда автоматично приключва след натискане на бутона ЗАИСКВАНЕ.
  • В случай на 2 залога за игралната рунда, натискането на бутона ЗАИСКВАНЕ в някое от полетата за залог води до изплащане на печалбите, посочени на натиснатия бутон ЗАИСКВАНЕ, и все още имате възможност да заявите втората печалба преди краша, като натиснете втория бутон ЗАИСКВАНЕ.

Ако настъпи краш, преди да натиснете бутона ЗАИСКВАНЕ (или бутоните), губите залога си (или залозите – в случай, че имаше 2 активни бутона ЗАИСКВАНЕ в момента на краша).

Правила за изплащане:

В тази игра няма печеливши линии. Изплащането на печалбите се извършва автоматично след натискане на бутона ЗАИСКВАНЕ.

Моля, обърнете внимание, че размерът на печалбите, спечелени в резултат на единична залог, е ограничен до максималната сума за печалба от единична залог, ако има такава, за цели изплащания. Изплащането ще бъде ограничено съгласно максималната сума за печалба от единична залог. Максималната сума за печалба от единична залог е посочена в раздела Ограничения на играта.